Očitanje brojila Stanje plinske mreže Reklamacije Sigurnost Hitne intervencije Prekid potrošnje plina

Očitanje brojila

Kako očitati brojilo?

Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i u pravilu su drukčije boje.

ocitanje brojila

Potrošnju plina možete očitati i sami te nam javiti na broj telefona: 043/440-779 ili putem web obrasca "Prijava stanja brojila"

Obračun potroška prirodnog plina

Isporuku prirodnog plina kupcu distributer obavlja kontinuirano u utvrđenim obračunskim razdobljima, pa dužničko vjerovnički odnos nastaje na kraju obračunskog razdoblja, danom utvrđivanja obračunskih veličina potrošenog plina, koji je istovjetan s danom izvršenja obračuna.

Kupac može u roku osam dana od dostave računa podnijeti distributeru prigovor na dostavljeni račun. Ako se utvrdi da je potrošeni plin neispravno obračunat, distributer je dužan vratiti kupcu više naplaćeni iznos odmah nakon izjašnjenja ili najkasnije pri sljedećem obračunu, uz naknadu odgovarajućih kamata.

Obračun potroška plina obavlja se na temelju očitanog stanja brojila. Ako se zbog kvara na plinomjeru i neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošak plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječnog potroška u posljednja tri mjeseca, ako u međuvremenu nisu priključeni ili iskopčani jači plinski uređaji.