Savjeti i uštede Upute Mjere opreza

Upute za rad i korištenje plinskih instalacija i trošila

Važniji dijelovi vaše kućne plinske instalacije su: regulator tlaka plina, plinsko brojilo i zaporni ventil. Plin iz gradske mreže preko kućnog priključka dolazi do regulatora tlaka, gdje mu se snižava tlak. Ispred regulatora nalazi se zaporni ventil, kojim se zatvara dovod plina u kućnu instalaciju. Iz regulatora plin se dovodi u plinsko brojilo, a odatle razvodnom kućnom mrežom do trošila. Ispred svakog trošila mora biti ugrađen zaporni ventil. Mjesto preuzimanja plina za kućnu instalaciju je mjesto priključka na gradskom distribucijskom plinovodu.

U slučaju nestanka plina u gradskoj plinskoj mreži, vaš regulator tlaka automatski će zatvoriti dovod plina. Na taj način je spriječena mogućnost nekontroliranog izlaženja plina nakon ponovnog nadolaženja plina u gradsku mrežu.

Postavljanje i prvo puštanje plinske instalacije i trošila u rad smiju izvoditi samo ovlašteni plinoinstalateri, zajedno s odgovarajućim servisima proizvođača trošila. Kupac treba zahtijevati da ga serviser upozna s rukovanjem i održavanjem određenog trošila, a tijekom uporabe obvezan je pridržavati se uputa proizvođača trošila.

Prije priključenja trošila na dimnjak, dimnjak mora pregledati i očistiti odgovorna osoba koja o tomu izdaje potvrdu. Dimnjak se mora redovito čistiti i kontrolirati da se ne začepi.

Sva plinska trošila moraju imati osigurač paljenja koji onemogućuje izlazak nezapaljenog plina zbog lošeg rukovanja ili nestanka, odnosno ponovnog nadolaženja plina. U slučaju da primijetite bilo kakav kvar na instalacijama plina u vašem domu, morate odmah zatvoriti glavni zaporni ventil, koji se nalazi ispred regulatora, kako plin ne bi izlazio u prostorije. Ventil mora ostati zatvoren sve dok ovlašteni djelatnici ne otklone kvar.

Tijekom spavanja preporučuje se kupcu da zatvaranjem zapornih uređaja isključi sva plinska trošila smještena u spavaćoj sobi. Najstrože je zabranjeno tijekom spavanja ostaviti zapaljena trošila koja nisu spojena na dimnjak!

U slučaju napuštanja doma, dulje od jednog dana, kupac je dužan uz zatvaranje zapornih uređaja na plinskim trošilima, zatvoriti i glavni zaporni ventil ispred regulatora tlaka. Nakon povratka, kupac se mora prije paljenja plinskih trošila, prije ukapčanja bilo kakve električne instalacije, prije paljenja cigareta i tomu slično, uvjeriti da u stanu nema plina.

Također, zatvorene prostorije provjetravajte nakon duljeg korištenja plinskog trošila koje nije priključeno na dimnjak. Na plinsku instalaciju zabranjeno je priključivanje uzemljenja i drugih žičanih spojeva, kao i odlaganje bilo kakvih predmeta. Svako naknadno priključeno plinsko trošilo dužni ste na posebnom obrascu prijaviti distributeru plina. Naknadno priključivanje trošila smiju izvoditi samo ovlašteni plinoinstalateri i serviseri.