O nama

Darkom distribuciju plina obavlja na području bivših općina Daruvar i Grubišno polje. Intenzivna plinofikacija ovog područja počela je 1973. godine kada je izgrađen magistralni plinovod Pakrac – Daruvar. Plinofikacija grada Daruvara s prigradskim naseljima izvršena je u potpunosti praktički do 1980. godine. Do danas je u gradu s prigradskim naseljima izgrađeno 48.600 m ulične plinske mreže.

Sustav napajanja užeg gradskog područja zamišljen je i realiziran u obliku "plinskog prstena" sa 4 MRS. Na magistralnom plinovodu izgrađena je glavna MRS- Daruvar gdje se vrši redukcija tlaka s 25 bara na 3 bara, koliki je tlak u prstenu, a u MRS na samom prstenu reducira se tlak na 80 mbara, koliki je tlak unutar prstena. Kućanstva se priključuju mjerno redukcijskim setovima, gdje se tlak reducira na 20 mbara.

Godine 1979. izgradnjom Tvornice vapna u Siraču izgrađen je i plinovod od Badljevine do Sirača u dužini 12,5 km za potrebe tvornice vapna i samog mjesta Sirač. U to vrijeme izgrađena je ulična mreža u Siraču u dužini 7480 m.

Sljedeći bitan korak u plinofikaciji ovog kraja učinjen je 1984. godine kada je počela plinofikacija Grubišnog Polja. Do prošle godine u Grubišnom polju izgrađeno je 12.000 m ulične plinske mreže. Treba reći da je upravo ove godine učinjen značajniji iskorak u daljnjoj plinofikaciji te općine izgradnjom 15.900 m ulične plinske mreže i to iz polietilena.

Ukupna distributivna količina plina do 1990. godine kretala se oko 20 mil. m3 godišnje, a od toga su oko 65% trošili veliki industrijski potrošači (Tvornica vapna, "Kamen" Sirač, "Zdenka" Veliki Zdenci, "Dalit" Daruvar i ostali).

Treba napomenuti da je zbog ratnih događanja došlo do znatnijeg pada u potrošnji plina, da bi ove godine zamalo dostigli prijeratnu potrošnju plina.

Isto tako treba reći da ni plinska mreža nije bila pošteđena ratnih razaranja. Učinjene su velike štete na plinskoj mreži i kućnim instalacijama te je došlo do velikih gubitaka plina.

Sve to su sanirali preostali djelatnici "Darkoma", praktički pod vatrom neprijatelja, i s ponosom možemo istaći da niti jedan dan grad nije ostao bez plina!

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar obavlja djelatnost distribucije prirodnim plinom područja:

distribucijsko podrucje

na temelju odluka tijela lokalne samouprave:

Do sada je izgrađeno približno 161 km distributivne plinske mreže (67 km od crnih bešavnih cijevi i 94 km od polietilena) putem koje se prirodnim plinom snabdijeva 5.302 domaćinstava te 786 gospodarskih subjekata.

Godišnja prodaja plina prosječno iznosi 12.000.000 m3.

Pokrivenost distributivnom plinskom mrežom pojedinih područja je različita i kreće se od 25-30% kod općina Dežanovac i Končanica do 90% područja grada Daruvara.

Buduće širenje distributivne plinske mreže ovisit će o ekonomskim mogućnostima gradova i općina kao i o ekonomskoj opravdanosti razvoja plinskog sustava.

Upravo je u izradi projekt rekonstrukcije plinske mreže na području grada Daruvara kojim se predviđa u roku pet godina zamjena postojeće čelične mreže polietilenom.