Zakonska regulativa Tarifne stavke za distribuciju plina Tarifne stavke za opskrbu plina Praćenje kvalitete prirodnog plina Zahtjevi korisnika i obrasci Cjenik za nestandardne usluge Financijski izvještaji Energetski pretvornik

Tarifne stavke za opskrbu plina

Iznos tarifnih stavki za isporučenu količinu plina kupcima kategorije kućanstvo

za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

iznos tarifnih stavki za opskrbu

Iznos tarifnih stavki za isporučenu količinu plina kupcima koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge (kućanstva)

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

NN 28/2021 iznos tarifnih stavki za opskrbu

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

NN 16/2020 iznos tarifnih stavki za opskrbu

Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbljivače u obvezi javne usluge

iznos tarifnih stavki za opskrbu

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju,a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Tarifni modeli za obračunska mjerna mjesta s godišnjom potrošnjom plina:

TM1 - manjom ili jednakom 5.000 kWh
TM2 - većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh
TM3 - većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh
TM4 - većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh
TM5 - većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh
TM6 - većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh
TM7 - većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh
TM8 - većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh
TM9 - većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh
TM10 - većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh
TM11 - većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh
TM12 - većom od 100.000.000 kWh