Zakonska regulativa Tarifne stavke za distribuciju plina Tarifne stavke za opskrbu plina Praćenje kvalitete prirodnog plina Zahtjevi korisnika i obrasci Cjenik za nestandardne usluge Financijski izvještaji Energetski pretvornik

Tarifne stavke za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/2017)

iznos tarifnih stavki za distribuciju

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Tarifni modeli za obračunska mjerna mjesta s godišnjom potrošnjom plina:

TM1 - manjom ili jednakom 5.000 kWh
TM2 - većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh
TM3 - većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh
TM4 - većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh
TM5 - većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh
TM6 - većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh
TM7 - većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh
TM8 - većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh
TM9 - većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh
TM10 - većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh
TM11 - većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh
TM12 - većom od 100.000.000 kWh