Zakonska regulativa Tarifne stavke za distribuciju plina Tarifne stavke za opskrbu plina Praćenje kvalitete prirodnog plina Zahtjevi korisnika i obrasci Cjenik za nestandardne usluge Financijski izvještaji Energetski pretvornik

Cjenik za nestandardne usluge

Sve usluge koje Darkom distribucija plina, kao operator distribucijskog sustava, nudi krajnjim kupcima plina definirane su Cjenikom za nestandardne usluge. Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar za sve stavke cjenika kao i same cijene usluga, mora ishoditi suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Cjenik za nestandardne usluge distribucije (PDF)
Cjenik za nestandardne usluge opskrbe (PDF)